VI KLEKKER UT GODE IDEÈR - OG GJENNOMFØRER DEM.

Fast Forward Management & Event

I Fast Forward Management & Event klekker vi ut de sprekeste ideene og utvikler de beste konseptene – og gjennomfører dem. Vi skaper opplevelser og oppmerksomhet, karrierer og merkevarer – vi skaper verdier!

Vår musikalske forretningsidé er å koble årelang erfaring og unikt nettverk i musikkbransjen med ekspertise innen promotering og event- og arrangementavvikling. Dette ser vi spiller godt for en rekke oppdragsgivere – siden vi kan tilby artister karrieremuligheter, oppdrag og management på den ene siden og næringslivsaktører verdifulle anledninger til merkevarebygging og profilering på den andre.

Vår kongstanke er å finne triggerpunktene, sørge for å skille seg ut fra mengden og gjøre det som blir lagt merke til - enten det er for artisten eller merkevaren. Vi ser verdien av å blinke ut de små detaljene som skaper den store forskjellen. Vi ser potensialet i å koble næringslivsaktørers behov for synlighet og troverdighet med publikums behov for opplevelse og engasjement.

Våre røtter ligger i musikken, vi har gått skolen fra scenekant til backstage. Nå står vi på døgnet rundt for at du og ditt skal stå under lyskasteren og nyte publikums entusiasme og begeistring.

!