Om Fast Forward

Fast Forward Management & Event AS er et innovativt selskap som fokuserer på godt innhold gjennom kreative prosesser og faglig ekspertise.

FFW kobler sammen parter med gode synergier, inn mot hvert enkelt prosjekt.

 

FFW har som mål å lage gode historier som påvirker til en positiv retning for samarbeidspartnere, og de som opplever prosjektene.

FFW sine styrker er kreativitet, strategier, sette mål og gjennomføre dem. FFW er åpen for endringer og erfarer at det er prosessen som er viktigst. Da blir resultatet optimalt.

Vi tror at samarbeid skaper godt innhold.

Berenike Munthe Wulfsberg

Les mer om Berenike Munthe Wulfsberg 

FFW tror på samarbeid og inkludering i ulike prosesser. Ved godt etablert eierskap til prosjektet når man målene raskere. Dette fører til spennende prosesser og resultater

Nysgjerrighet og åpenhet gir flere perspektiver i prosjektet og skaper rom for kreative refleksjoner.

FFW kobler sammen kjente brands med gode verdier og tydelig visjon, vi setter smarte mål med gjennomføring, som fører til effektiv og god effekt.